Ultrazvučna kontrastna mikciona urografija – cistografija (CeVus) je visoko osetljiv dijagnostički postupak u otkrivanju veziokoureteralnog refluksa, koji je u dečijem uzrastu najčešći uzrok ponovljenih urinarnih infekcija.

Ova metoda koristi ultrazvučno kontrastno sredstvo koje se direktno kateterskom tehnikom plasira u mokraćnu bešiku i na taj način omogućava praćenje kontrastnog sredstva, BEZ primene jonizujućeg zračenja.

Zašto izabrati ultrazvučnu kontrastnu mikcionu urografiju - cistografiju?

CeVus, odnosno ultrazvučna kontrastna urografija, uspešno zamenjuje do sada primenjivanu konvencionalnu metodu MCUG (mikcionacistouretrografija), koja koristi jonizujuće zračenje. Upravo ova metoda je postigla da se deca više ne izlažu štetnom jonizujućem zračenju.

Zakažite pregled!
ultrazvucna-ordinacija-polina-ultrazvucna-kontrastna-mikciona-urografija-cistografija-ultrazvuk
ultrazvucna-kontrastna-mikciona-urografija-cistografija-ultrazvucna-ordinacija-polina-ultrazvuk

Studije koje dokazuju efikasnost ultrazvučne kontrastne mikcione urografije - cistografije

CeVus koristi ultrazvučno kontrastnog sredstvo druge generacije SonoVue (Bracco, Milan, Italy) i primenjuje se više od dve decenije skoro u svim većim Evropskim centrima. Veliki broj objavljenih istraživanja iz većíne ovih zemalja iz 2012. godine dokazuju veliku efikasnost ove metode (29 centara, ispitivanja obavljena na oko 4.000 dece) sa SonoVue kontrastnim sredstvom.

A dokaz o pouzdanosti i neškodljivosti ove metode je i činjenica da je od 2016. godine ova metoda prihvaćena i u SAD.

U Srbiji je ova metoda počela da se primenjuje početkom 2000. godine primenom kontrastnog sredstva prve generacije – Levovist (Schering,Germany), da bi se posle skoro dve decenije nastavila pilot studijom primenom ®SonoVue, kontrastnim sredstvom druge generacije. Studija je sprovedena na oko 86 dece na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu, dokazavši uspešnost metode, sa rezultatima koji se slažu sa podacima iz literature.

Naša stečena iskustva nastavljamo da primenjujemo u ultrazvučnoj ordinaciji „Polina“, primenom kontrastnog sredstva druge generacije.

Imate pitanja u vezi sa ultrazvučnom kontrastnom urografijom? Pozovite nas!

011 412 3156

060 500 0311

001 234 56 78

Have any questions?
Call us now!

Šta je kontrastna ultrazvučna mikciona urografija - cistografija?

Kontrastna ultrazvučna mikciona urografija je dijagnostička procedura koja u dečijem uzrastu koristi ultrazvuk za pregled mokraćne bešike i urinarnog trakta (bubrega i mokraćnih kanala).

Najčešće se primenjuje nakon jedne ili više ponovljenih urinarnih infekcija, sa ciljem da se utvrdi postojanje vezikoureteralnog refluksa (VUR) – anomalije kod koje se urin vraća iz bešike u bubrege.

Šta se ispituje pomoću ultrazvučne kontrastne mikcione urografije - cistografije?

Ovo je metoda (CeVus) koja ispituje mokraćnu bešiku i urotrakt ultrazvučno. Pre pregleda, kontrastno sredstvo se uvodi u mokraćnu bešiku pomoću katetera.

Zakažite pregled!
ultrazvuk-pregled-ultrazvucna-ordinacija-polina-ultrazvucna-kontrastna-mikciona-urografija-cistografija
ultrazvuk-ultrazvucna-ordinacija-polina-ultrazvucna-kontrastna-mikciona-urografija-cistografija

Priprema za ultrazvučnu kontrastnu mikcionu urografiju - cistografiju?

Za ovu vrstu pregleda nije potrebna posebna priprema ukoliko je dete zdravo i nije neophodna sedacija. Potrebno je pre pregleda objasniti detetu kako se pregled izvodi, što značajno smanjuje strah od nepoznatog i konfuziju oko onoga što ga očekuje.

Uslov za izvođenje procedure je negativan nalaz sedimenta urina i urinokulture ne stariji od sedam dana.

Ukoliko dete nije na profilaksi potrebna je konsultacija ordinirajućeg pedijatra, nefrologa ili urologa o uvođenju antibiotika (obično 3 – 5 dana).

Ukoliko je već sprovedena profilaksa potrebna je konsultacije pedijatra (dan pre pregleda se obično povećava doza na 2x dnevno kroz tri dana).

Šta će dete osetiti tokom pregleda?

Plasiranje katetera u mokraćnu bešiku može biti neprijatno za neku decu i može uzrokovati strah i nelagodu.

Većina dece prihvata proceduru nakon detaljnog objašnjenja doktora ili roditelja.

Dužina trajanja pregleda je najviše do 30 minuta (kod manje dece traje obično kraće)

Nakon završenog pregleda deca nastavljaju normalno svoje aktivnosti.

Imate pitanja u vezi sa ultrazvučnom kontrastnom mikcionom urografijom?

Pošaljite nam upit!

Pošaljite nam mail!

Koji su najčešči razlozi za primenu ove metode - indikacije za kontrastnu ultrazvučnu mikcionu urografiju - cistografiju?

Pedijatri, nefrolozi ili dečiji urolozi najčešće preporučuju ovu metodu nakon jedne ili više ponovljenih urinarnih infekcija da bi dokazali ili isključili postojanje vezikoureteralnog refluksa (VUR).

U fiziološkim uslovima, bubrezi produkuju urin, koji neometano otiče mokraćnim kanalima do mokraćne bešike. Tokom punjenja bešike, kao i tokom akta mikcije, valvularni  mehanizam na spoju bešike sa mokraćnim kanalima sprečava vraćanje urina u mokraćne kanale i bubrege. Međutim, kod postojanja refluksa ovaj spoj ne funkcioniše fiziološki kao jednosmerna valvula već omogućava retrogradni tok urina, s posledičnim širenjem bakterija iz donjeg urotrakta u sterilni gornji urotrakt.

Zakažite pregled!
ultrazvucna-ordinacija-polina-indikacije-za-kontrastnu-ultrazvucnu-mikcionu-urografiju-cistografiju
indikacije-za-kontrastnu-ultrazvučnu-mikcionu-urografiju- cistografiju-ultrazvucna-ordinacija-polina

Deca sa refluksom mogu imati:

  • ponavljane bakterijske infekcije,
  • bolove u trbuhu ili pri mokrenju,
  • nejasne povišene temperature.

Nelečeni refluks  sa ponovljenim infekcijama može dovesti do ožiljnih promena bubrega, što u daljem toku može biti uzrokom aretrijske hipertenzije.

U blažim slučajevima refluksa, urin se vraća samo u završne delove mokraćnih kanala i ne doseže visoko do bubrega, dok u težim slučajevima, urin može dosegnuti sabirni sistem bubrega.

Deca sa VURom se obično rađaju sa ovom anomalijom. Jedini simptom VURa je najčešće urinarna infekcija

Indikacije za ovu vrstu pregleda su :

  1. ponavljanje urinarne infekcije i sumnja na VUR kod dečaka i devojčica,
  2. akutni pijelonefritis,
  3. prenatalno dijagnostikovana hidronefroza,
  4. druge anomalije urotrakta,
  5. pozitivna porodična anamneza na VUR,
  6. problemi sa mokrenjem,
  7. praćenje dece sa već dijagnostikovanim VURom.

Kako izgleda oprema za kontrastnu ultrazvučnu mikcionu urografiju - cistografiju?

Ultrazvučne aparate čine kompjuterska konzola, video ekran i odgovarajuće ultrazvučne sonde.Sonde su mali uređaji koji podsećaju na mikrofon. Mogu biti različitih oblika i mogu se smenjivati tokom pregleda.Sonde emituju za uho nečujne visko frekventne talase u telo a potom osluškuju i analiziraju povratne ehoe(odjeke).Princip je sličan kao kod sonara koji se koriste u podmornicama i brodovima.

Tokom pregleda se apilkuje mala količina gela na predeo tela gde će se pregled izvoditi, gde se zatim prislanja ultrazvučna sonda. Uloga gela je da omogućava lako prodiranje talasa u telo. UZ slika se odmah prikazuje na video ekranu koji ima izgled veoma sličan kompjuterskom monitoru.

Kompjuter formira sliku baziranu na amplitudi, frekvenciji i vremenu koji je potreban uz signalu da se vrati u sondu, uzimajući u obzir strukturu tkiva kroz koji talase prolaze.

Mokraćna bešika se ispunjava kontrastnim sredstvom, pomoću fleksibilanog katetera. Dijametar katetera je manji od uretre.

Zakažite pregled!
ultrazvucna-kontrastna-mikciona-urografija

Najčešća pitanja o kontrastnoj ultrazvučnoj mikcionoj urografiji - cistografiji

Koje se ultrazvučno kontrastno sredstvo koristi?

Kontrastno sredstvo koje se koristi u CeVus metodi čine fini mali gasni mehurići koji su obavijeni zaštitnim omotačem i veličina im je manja od crvenih krvnih zrnaca. Oni daju ultrazvučnoj slici na ekranu svetliju, jaču sliku jer reflektuju ultrazvučne talase, što omogućava praćanje toka urina, posebno ukoliko postoji retrogradni tok, što omogućava doktoru da otkrije problem.

Kako se izvodi ovaj pregled?

Dete zauzima standardni ležeći položaj na dijagnostičkom krevetu, uobičajan za ultrazvučni preged, uz pristustvo roditelja.

Pregled započinje plasiranjem ureteralnog katetera u mokraćnu bešiku, koji je povezan sa infuzionim sistemom, kroz koji teče fiziološki rastvor sa kontrastnim sredstvom.

Radiolog na ekranu simultano prati punjenje i pražnjenje mokraćna bešike, skeniranjem bubrega sa prednje i zadnje strane, posmatra sabirne sisteme i mokraćne kanale da bi utvrdio postojanje refluksa, pre i u toku faze mokrenja.

Koje su prednosti i rizici ove metode?

Ultrazvučni pregled je bezbolna metoda, dok plasiranje katetera može uzrokovati nelagodu.

UZ je široko upotrebljena metoda, lako izvodljiva i jeftinija od drugih tehnika.

UZ je bezbedna i neškodljiva, i ne izlaže decu jonizujućem zračenju.

CeVus pruža doktoru pouzdanu i detaljnu informaciju o uzrocima infekcije urinarnog trakta.

CeVus pomaže pedijatrima, nefrolozima i urolozima u donošenju odluke o vrsti lečenja deteta. Neka stanja ne zahtevaju nikakvo lečenje, kod neke dece je potrebno lečenje ili zaštita antibioticima, dok u najtežim slučajevima moraju se primeniti neke od hirurških metoda lečenja.

Zbog svoje neškodljivosti i pouzdanosti, ultrazvučna kontrastna cistografija s kontrastom druge generacije (ceVUS) kod većine dece će zameniti invazivnije metode koje koriste štetno jonizujuće  zračenje, a uz vrlo visoku dijagnostičku pouzdanost.

Neželjena dejstva?

Neka deca mogu osećati nelagodu pri morenju nakon procedure. Ova tegoba obično nestaje nakon 12h.

Cena kontrastne ultrazvučne mikcione urografije - cistografije?

Cena kontrastne ultrazvučne mikcione urografije – cistografije je 25.000 dinara.

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pošaljite upit našim lekarima specijalistima!

Pošaljite mail!