dr-spec-polina-pavicevic-radiolog-ultrazvuk-dece-ultrazvucna-ordinacija-dijagnostika

doc. dr sci. Polina Pavićević

specijalista radiologije
Telefon: 060 500 03 11
Email: uzordinacijapolina@gmail.com

Radna biografija

1994 – U stalnom random odnosu na UDK u Beogradu, na odeljenju Radiološke dijagnostike.
2011 – Asistent saradnik na radiološkoj katedri Medicinskog fakulteta u Beogradu.
2019 – Ultrazvučna ordinacija Polina.

Publikacije

Autor je velikog broj radova u domaćim i stranim časopisima iz oblasti uro i abdominalne radiologije u pedijatrijskoj populaciji.

Obrazovanje

1989.
Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

2000.
Specijalizirala radiologiju.

2006.
Odbranila magistarsku tezu iz oblasti ultrazvučne dijagnostike akutnog appendicitisa kod dece.

Skills

Dentist
Surgeon
Orthodontist
Hygienist