dr-specijalista-biljana-jakovljevic-radiolog-ultrazvuk-dojki-ultrazvucna-ordinacija-polina-dijagnostika

prim. dr sci med. Biljana Jakovljević

specijalista radiologije
Telefon: 060 500 03 11
Email: uzordinacijapolina@gmail

Radna biografija

1994 – radiolog-dijagnostičar u odeljenju radiološke dijagnostike Institutu za radiologiju Republike Srbije (IORS).
2019 – Ultrazvučna ordinacija Polina.

Publikacije

Dr Jakovljević je kao autor ili koautor objavila više radova u stranim i domaćim stručnim časopisima iz oblasti mamogafske, ultrazvučne i MR (magnetna rezonanca) dijagnostike dojke.

Učestovala je u projektu Ministarsva za nauku i tehnologiju Srbije „Skrining, lokalizacija, markacija i hirurgija nepalpabilnih lezija dojke“ 2002/3 godine.

Kao ko-istraživač učestvovala je u kliničkim programima  u IORS: “Praćenje odgovara na terapiju lokalno odmaklog karcinoma dojke i programa Exemesten”.

Od marta 2008. godine učestvuje u projektu IORS-a „Povećanje specifičnosti radiološkog pregleda dojke“ koji se odnosi na implementaciju novih tehnika u rutinski MR protokol pregleda dojke.

Edukacije

Predavač na Seminaru obuke za mamografski skrining 2006, 2008. i 2009. godine u Beogradu koji je za radiologe iz Srbije organizovao Medicinski fakultet u Beogradu i IORS.

Od 2003. godine učestvuje kao predavač u Školi ultrazvuka u ginekologiji, perinatalnoj i repruduktivnoj medicini u organizaciji Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Član je Srpskog lekarskog društva i aktivan član Kancerološke sekcije i radiološke sekcije na kojima učestvuje kao predavač.

Obrazovanje

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

1994.
Specijalizirala radiologiju.

1997. i 2008.
Kurs iz primene MR u dijagnostici oboljenja dojke.

2005.

stekla zvanje primarijusa

Skills

Dentist
Surgeon
Orthodontist
Hygienist